El bloc de l'IOC

Aquest bloc vol ser una eina de comunicació de tota la comunitat de l'Institut Obert de Catalunya
correu:bloc@ioc.cat

La foto del dia

La foto del dia

Cançons per escoltar

28 de juny 2009

25 de juny 2009

IOC, noves formes d’aprenentatge. CosmoCaixa Barcelona 30 de juny de 2009

La tercera edició de la jornada de l’Institut Obert de Catalunya
consolida plenament aquest espai de reflexió i d’anàlisi
prospectiva sobre l’ensenyament i l’aprenentatge en l’entorn virtual,
característic del model de l’IOC.
Amb una història relativament curta, l’IOC s’ha afermat
com una oferta educativa útil i interessant al servei de les
persones i del país: n’és una bona prova el fet que, en el curs
que ha acabat, el nombre de persones que s’han matriculat i
que han confiat en l’IOC ja hagi superat la xifra emblemàtica
de deu mil. El Departament d’Educació i l’IOC comparteixen
il·lusions, esforços i recursos per aconseguir que aquesta oferta
educativa sigui de molta qualitat.
Poc abans de finalitzar el curs s’ha inaugurat la nova seu
de l’IOC; és una mostra de la confiança que té posada el
Departament en aquest projecte,la qual ha de permetre una
millor organització de l’IOC i garantir una millor atenció de les
persones que hi cursen estudis.
En definitiva, és l’extensió del servei educatiu i l’atenció a
les persones perquè puguin aprendre més, millor i al llarg de
tota la vida el que dóna sentit a aquest gran projecte col·lectiu
que és l’IOC. Amb aquest objectiu ens proposem avançar
en els canvis que comporten les tecnologies i les possibilitats
que ofereixen per millorar en els nous models de formació i
d’aprenentatge.
En aquesta jornada “IOC,noves formes d’aprenentatge”
volem que es faci visible el reconeixement de la bona
feina feta fins ara i que ens comprometi en la que s’ha de fer
en el futur a favor de l’educació.
Josep Francí
Director general d’Ensenyaments
Professionals, Artístics
i Especialitzats

Presentació
Programa de la Jornada

16 de juny 2009

Visita del Conseller a la seu de l'IOC

Ahir, 15 de juny de 2009, ens va visitar el Conseller d'Educació, Hble. Sr. Ernest Maragall.
BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing

08 de juny 2009

The Beatles

Sabíeu que s'havia fet una sèrie d'animació amb el Beatles?

07 de juny 2009

06 de juny 2009

04 de juny 2009

03 de juny 2009